Muziektherapie

 

De kracht van muziek

 

Door de eeuwen heen is altijd gebruik gemaakt van de helende werking van muziek. Uit de Bijbel kennen we het verhaal van David die voor de depressieve koning Saul op de harp speelde. In China mochten alleen ingewijden bepaalde tonen zingen omdat de werking ervan te sterk was en gevaarlijk om door leken gebruikt te worden.

 

Muziek is heel persoonlijk. Het kan ons hart raken en ons tot tranen toe ontroeren. Fysiek merken we de activerende werking van muziek bijvoorbeeld bij dansmuziek: we zijn gelijk “in de benen”. Bewegen op muziek gaat gemakkelijker dan zonder. De maat en het ritme van muziek geven ons houvast en begrenzing. Zo marcheren soldaten bijvoorbeeld beter op marsmuziek. Muziek kan ook ontspannen, kalmeren en losmaken.

 

Muziek kan herinneringen, vaak in de vorm van beelden, weer terughalen.

 

Muziek komt direct bij ons binnen. Niet alleen via de oren, ook dove mensen ervaren muziek. Omdat er steeds meer lawaai is in onze leefomgeving en bijna overal - ongevraagd - achtergrondmuziek wordt gedraaid, raken we meer en meer afgestompt. Vaak merken we muziek of lawaai niet eens meer op. Ongemerkt heeft herrie en continue muziek effect op ons functioneren.

 

 

Door muziektherapie leer je weer luisteren

 

Muziektherapie biedt de mogelijkheid stil te staan bij onszelf waardoor we ons vermogen om te luisteren weer aan kunnen spreken.

 

Bij muziektherapie wordt bewust geluisterd: naar klanken van instrumenten (die soms tegen het lichaam gespeeld worden), of naar de klank van onze stem.

 

Bij muziektherapie leer je de muziek steeds opnieuw te ervaren en te “luisteren” met je hele lichaam. Dat roept vaak vragen op: waar worden we geraakt door klanken, welke emotie wordt opgewekt? Hoe komt het dat we bepaalde klanken heel mooi vinden of soms juist afwijzen?

 

home | contact