Werkwijze

 

Voor wie is muziektherapie geschikt?

 

Muziektherapie kan heilzaam zijn en/of evenwicht herstellen als er sprake is van:

  • Ademhalingsproblemen/astma
  • Angsten/ fobieën
  • Depressie
  • Hyperactiviteit/ inactiviteit
  • Vermoeidheid/ burn out
  • Onzekerheid
  • Pijnklachten
  • Bedplassen/ obstipatie
Muziektherapie wordt individueel aan zowel kinderen als volwassenen gegeven.

 

 

Werkwijze

 

De muziektherapeut gaat muzikaal met je op weg. Hij laat de klank van instrumenten horen en speelt die soms tegen je lichaam aan om te laten ervaren waar en hoe klanken werken.

 

Als we naar muziek luisteren, horen we één geheel. We vragen ons niet af wat voor ritme wordt gebruikt of in welke toonsoort wordt gespeeld. In de muziektherapie gebeurt dat wel: per cliënt wordt gekeken welk muzikaal aspect als ingang voor de therapie gekozen wordt: is dat een enkele toon, een melodie, een bepaalde harmonie of een bepaald ritme?

 

Er wordt gewerkt met heel diverse instrumenten. Chrotta, lier en boventoonfluit zijn speciaal voor de therapie ontwikkeld. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van kromhoorn en psalter. Meer bekende instrumenten zijn klankstaven, xylofoon en djembé.

 

Elk instrument is eenvoudig te bespelen en de therapeut speelt altijd samen met u, waardoor muziektherapie ook een sociaal gebeuren is en, naast het genezende aspect, speelplezier kan bieden! Ook het ontdekken van de eigen (soms niet bekende) muzikaliteit kan een verrassing zijn! De ademhaling krijgt veel aandacht, voor thuis worden zonodig oefeningen meegegeven.

 

Na de muzikale intake (die meerder sessies nodig kan hebben) wordt er een therapievoorstel gedaan, eventueel in overleg met de verwijzer.

Een sessie muziektherapie duurt 20 tot 60 minuten, een of twee keer per week gedurende enkele maanden. Tussentijds vindt een evaluatie plaats, ook met de eventuele verwijzer.

 

De tarieven zijn volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën (NVKT). Zie de website.

 

U hoeft geen enkele muzikale ervaring te hebben om muziektherapie te volgen.

home | contact